زبان :

تعرفه ها

توضیحات تعرفه هاتعرفه های ثبت آگهی فروش


دسته تعرفه (ریال)
خودرو ، وسایل حمل و نقل رایگان
ساخت و ساز و ساختمان رایگان
طلا و جواهر رایگان
لوازم آرایشی و مد رایگان
مواد شیمیایی و پلیمر رایگان
موبایل ، تبلت ، لوازم دیجیتال رایگان
کتاب و لوازم التحریر رایگان
کشاورزی و مواد عذایی رایگان

تعرفه های ثبت درخواست خرید

دسته تعرفه (ریال)
خودرو ، وسایل حمل و نقل رایگان
ساخت و ساز و ساختمان رایگان
طلا و جواهر رایگان
لوازم آرایشی و مد رایگان
مواد شیمیایی و پلیمر رایگان
موبایل ، تبلت ، لوازم دیجیتال رایگان
کتاب و لوازم التحریر رایگان
کشاورزی و مواد عذایی رایگان

تعرفه های مشاوره

توضیح تعرفه (ریال)
ایجاد مشاوره جدید 0