زبان :

امیر مرادی

امیر مرادی

امیر مرادی

اطلاعات تماس

وارد کننده جرثقیل،تریلی،کمپرسور،سواری از اروپا به ایران 🌹⭐️

  • آدرس

ماکو بازرگان روبروی گمرک جنب. برج امیرحسین برج فراز طبقه 6واحد 3


نوع فعالیت


بازار هدف

آسیای مرکزی % 45
آسیای شرقی % 96
آسیای جنوبی % 58
آسیای جنوب شرقی % 82
غرب آسیا % 75
آفریقا % 100
آمریکا % 100
اروپا % 100
خاورمیانه % 83
اقیانوسیه % 56
سراسر جهان % 98