زبان :

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪگمرک درﺧﺼﻮص اعلام ارزش کامیونهای کشنده BEIBEN سال 2016

با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 618 مورخ 14/4/95 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع مدل کامیونهای های کشندهBEIBENمدل سال 2016 ساخت چین به نمایندگی شرکت تیراژه دیزل به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیونهای وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪگمرک درﺧﺼﻮص اعلام ارزش سواریهای RENAULT سال 2017

با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 616 مورخ 30/3/95 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع مدل سواری های RENAULTمدل سال 2017 ساخت فرانسه ، ترکیه ، کره جنوبی ، رومانی ، مراکش و اسپانیا به نمایندگی شرکت نگین خودرو به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.