زبان :

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﮔﻤﺮك اﯾﺮان در ﺧﺼﻮصامکان ترخیص برنج توسط ملوانان و کارکنان شناورها

به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون ساماندهی مبادلات مرزی برنج ورودی بوسیله ملوانان و کارکنان شناورها بر اساس مقررات مربوطه و در حد سهمیه مربوطه ، مندرج در مصوبات ابلاغی ، قابل ترخیص می باشد.

بخشنامه حقوق ورودی اجزاء ، قطعات و تجهیزات مورد استفاده در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و نیروگاهها

مطابق بند 8 مندرجات ذیل یادداشت فصل 84 کتاب مقررات صادرات و واردات ، حقوق ورودی اجزاء ، قطعات و تجهیزات جهت ساخت توربین ، ژنراتور و توربوکمپرسورهای صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و تجهیزات مورد مصرف در نیروگاهها بر اساس اعلام نیاز وزارتخانه های نفت و نیرو (حسب مورد) مشروط به عدم تولید داخل برای سال 1395 به میزان 5 درصد می باشد .

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﮔﻤﺮك اﯾﺮان در ﺧﺼﻮصحذف مرز اصلاندوز از فهرست نقاط مرزی

با سلام و احترام –به پیوست تصویر مصوبه شماره 41209/ت52958هـ مورخ 9/4/95 هیأت محترم دولت در خصوص حذف مرز اصلاندوز از فهرست نقاط مرزی موضوع مصوبه به شماره های 74348/ت538هـ مورخ 25/12/70 و 13555/ت16182هـ مورخ 10/11/74 و 1313/ت16182هـ مورخ 12/2/75 جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد.

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﮔﻤﺮك اﯾﺮان در ﺧﺼﻮصموافقت کلی با ورود کلیه جرثقیل های مستعمل مشمول تعرفه 8426

ورود کلیه جرثقیل های مستعمل مشمول تعرفه 8426 بصورت خارج از شمول ضوابط فنی خودرو و عدم نیاز به اجرای الزامات سازمان ملی استاندارد ایران و نیز با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه موافقت کلی نموده است.لذا مقتضی است دستور فرمائید مراتب را به واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ و نظارت لازم معمول گردد

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﮔﻤﺮك اﯾﺮان در ﺧﺼﻮصاعلام گمرک اصفهان بعنوان گمرک تخصصی ترخیص انواع بذر

با سلام و احترام –پیرو بخشنامه های 75480/94/124 مورخ 24/4/94 و 75109/95/147 مورخ 26/4/95 موضوع گمرکات تخصصی و ضمن ارسال نامه شماره 1544/502/95 مورخ 30/4/95 دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ، گمرک اصفهان بعنوان گمرک تخصصی مجاز به ترخیص انواع بذر اعلام می گردد.خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به مورد با رعایت کامل سایر مقررات اقدام فرمایند.

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ نکاتی در مورد واردات موز در ازای صادرات سیب درختی

با سلام و احترام-پیرو بخشنامه مشترک این مرکز و دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات به شماره 24014/95/45 مورخ 12/02/95 در خصوص شیوه اجرای تسهیلات مندرج در بند 5 مندرجات ذیل یادداشت فصل 8 جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات جهت واردات 1 کیلو گرم موز با مأخذ حقوق ورودی 5% به ازای صادرات 5/1 کیلو گرم سیب درختی ، با عنایت به وصول گزارشاتی مبنی بر بروز برخی مشکلات در بعضی گمرکات اجرایی کشور ، بدینوسیله اعلام می دارد :

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﮔﻤﺮك اﯾﺮان در ﺧﺼﻮصجلوگیری از ورود کالاهای تبلیغی و خارجی محصولات دخانی

با سلام و احترام –به پیوست تصویر نامه شماره 27103/210/95 مورخ 3/5/95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره 606/300 مورخ 9/3/95 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص جلوگیری از ورود کالاهای تبلیغی و خارجی محصولات دخانی جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﮔﻤﺮك اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص وضعیت کانتر (سالن کارشناسی متمرکز) گمرکات اجرایی

با سلام و احترام –به پیوست تصویر نامه شماره 75209/95 مورخ 26/4/95 و 76787/95 مورخ 27/4/95 و 87405/95 مورخ 12/5/95 و 93355/95 مورخ 20/5/95 حوزه معاونت محترم برنامه ریزی و امور بین الملل منضم به فایل گزارش در خصوص وضعیت کانتر (سالن کارشناسی متمرکز) گمرکات اجرایی تحت پوشش ارسال میگردد.با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص نسبت تعداد اظهارنامه های لغو شده و تأیید شده کارشناسان آن گمرک خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را بررسی و اعلام نمایند.

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ضوابط صادرات سیب درختی

درخصوص شرایط وضوابط صادرات سیب درختی برای استفاده از تسهیلات بند 5 مندرجات ذیل یادداشت فصل 8 قانون مقررات صادرات وواردات ارسال می گردد . خواهشمنداست دستور فرمائید حسب مفاد مندرج در نامه یادشده به هنگام پذیرش محمولات صادراتی سیب درختی ضمن هماهنگی باسازمان جهاد كشاورزی استان مربوطه به منظور معرفی نماینده مجاز جهت تعیین واعلام نظر مطابق شرایط یادشده راجع به محمولات اظهاری سیب درختی اقدام گردد.

بخشنامه گمرک در خصوص ابلاغ چند نکته جهت شفاف نمودن شرایط پذیرش مخازن در مناطق ویژه اقتصادی نامبرده

با سلام و احترام –پیرو بخشنامه های شماره 233820/93 مورخ 18/12/93 موضوع امكان ارزیابی در محل فرآورده های نفتی صادراتی متعلق به واحدهای تولیدی فعال در مناطق ویژه اقتصادی ارس(جلفا) ، دوغارون و سلفچگان و بخشنامه شماره 92276/176 مورخ 19/5/95 موضوع امكان استفاده از مخازن اسكله فراسكو( مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی) توسط واحدهای تولیدی و بازرگانی

خبر 41 تا 50 از 126 خبر