زبان :

بخشنامه در خصوص بررسی و تصمیمات اتخاذ شده جهت انجام تشریفات صدور فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز

با سلام و احترام –به منظور ارائه تسهیلات در انجام تشریفات صدور فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز كلیه واحدهای تولیدی و بازرگانی مستقردر سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی جلسات مشترك (مورخ 17/5/95 و 26/3/95)با ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز ، موضوع بررسی و تصمیمات اتخاذ شده بشرح ذیل جهت اقدام با رعایت كلیه مقررات و ضوابط مربوطه ابلاغ می گردد:

بخشنامه گمرک ایران در خصوص میزان مجاز خروج ارز همراه مسافر

با سلام و احترام –پیرومفاد بخشنامه ردیف 248 مورخ سال 91 درخصوص میزان مجاز ورود وخروج ارز همراه مسافر اعلام می دارد : باعنایت به نامه شماره 61670/95م مورخ 28/2/95 دبیركل محترم بانك مركزی ج.ا.ا حسب مفاد مصوبه یكهزارویكصدو پنجمین جلسه شورای پول واعتبار مورخ 26/6/1388 میزان پول رایج همراه مسافرین خروجی مبلغ پنج میلیون ریال (5000000ریال ) تعیین گردیده است.

بخشنامه گمرک اضافه شدن یك تبصره به بند الف ماده 6 آیین نامه ورود ، صدور ومعاملات طلا ،نقره و

با سلام و احترام –به پیوست تصویرنامه شماره 20950/210/95 مورخ 6/4/95 دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر اضافه شدن یك تبصره به بند الف ماده 6 آیین نامه ورود ، صدور ومعاملات طلا ،نقره وپلاتین ارسال واعلام می دارد:

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﮔﻤﺮك اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص اﺧﺬ 4درﺻﺪﻣﺎﻟﯿﺎتﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب از ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺣﻘﻮق ورودی

با سلام و احترام –ﭘﯿﺮوﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﺷﻤﺎره 183094/91560/113/144/73/268 ﻣﻮرخ14/7/87ﻣﻮﺿﻮعﻧﺎﻣﻪﺷﻤﺎره 50636 ﻣﻮرخ8/4/80 وزرات اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽﺑﻪﭘﯿﻮﺳﺖﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺎﻣﻪﺷﻤﺎره 39593/و ﻣﻮرخ17/5/95ﻣﻘﺎمﻋﺎﻟﯽوزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ارﺳﺎل و اﻋﻼمﻣﯽ دارد:

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اخذ مالیات علی الحساب به میزان 4% از واردات قطعی کالا (بخشنامه تکمیلی)

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اخذ مالیات علی الحساب به میزان 4% از واردات قطعی کالا (بخشنامه تکمیلی) شماره: 104039/95/133/8/196 تاریخ: 06/06/1395 گمرک…… با سلام و احترام –پیرو بخشنامه شماره 101512/95/94123/183094/144/73/191 مورخ 2/6/95 موضوع اخذ 4% مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا ، دستور فرمائید ضمن رعایت مفاد بخشنامه مورد اشاره ، جهت اخذ مبلغ مزبور و صدور قبض پرداختی ، پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب توسط گمرکات کشور، نسبت به ارجاع سیستمی ...

مصوبه تعیین حقوق ورودی 573 ردیف کالاهای صادراتی و وارداتی

معاون اول رییس جمهوری دو تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی 573 ردیف تعرفه جداول کتاب مقررات صادرات و واردات و همچنین موظف بودن گمرک به ترخیص کالا های معاف از پرداخت حقوق گمرکی و سود بانکی را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

الزامی شدن اخذ نمایندگی رسمی برای انتشار بازی‌ آنلاین خارجی

براساس تصمیم بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، صدور مجوز بازی‌های برخط خارجی تنها با رعایت حقوق مالکیت معنوی و اخذ نمایندگی رسمی در کشور و با رعایت چارچوب قوانین و مقررات مربوطه امکان‌پذیر است.

ادامه ممنوعیت واردات برنج تا ۲ ماه دیگر

درپی اعلام برخی مسئولان مبنی بر از سرگیری واردات برنج، معاون وزیر کشاورزی تاکید کرد که ممنوعیت واردات این محصول تا پایان فصل برداشت آن ادامه دارد و پس از آن نیز با نظر این وزارتخانه و به اندازه نیاز داخلی وارد می‌شود.

خبر 51 تا 60 از 126 خبر